Vi vill tacka alla er arrangörer för en som vi kunna förstå lyckad Bolmendag!
Också ett stort tack till alla besökare som gjorde arrangemangen meningsfulla!
Eftersom vi mötts av ett så stort engagemang från er alla, så kommer vi givetvis att se till att arrangera Bolmendagen även 2023!
Tack!
Styrelsen i Bolmens Fiskevårdsområdesförening