På grund av rådande omständigheter är årsmötet inställt tills vidare.

Vi följer utvecklingen angående coronaviruset och ny datum kommer att meddelas så snart beslut om detta kan fattas.