Den 28/10 hölls föredrag i Bygdegården på Bolmsö för allmänheten angående ålprojektet som fiskevårdsföreningen driver.

Håkan Wickström och John Person från SLU som berättade om ålarna och Hanna Karlsson från Statkraft berättade om sitt umgänge med Bolmen och Lagaåsystemet.