Kom och fira med oss

Invigning Gavlö, lördagen den 14 september.

 

Välkommen på årets Bolmendag! 

Lördagen den 27.e Juli är det dags för Bolmendagen. Läs mer om våra aktiviteter och ladda ner karta och program här.

 

Årsmöte 2019, Sjöviken Bolmsö

Torsdagen den 21mars kl 19 inbjöds fiskevattenägare till årsstämma i Bolmens Fiskevårdsområdesförening.
Årets stämma hölls på Sjöviken Bolmsö.

  • Ett femtiotal fiskevattnägare närvarade. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls.
  • Fiskevårdsföreningen fick information om den vetenskapliga undersökning som pågår vad gäller ål.
  • Sjön producerar 5 ton ål men borde producera ca 30 ton. Kostnaden för undersökningen bekostas huvudsakligen av bidrag.
  • Undersökning av under 2018 infångade ålar sker vid sötvattenslaboratorieti Drottningholm. Under 2019 planeras isättning av
  • märkt ål som förhoppningsvis skall fångas kommande år.

Vad är Bolmens Fiskevårdsområdesförening?

Bolmens FVOF är en förening för fiskerättsägare i sjön Bolmen.
Fiskerättsägare är ägare till fastighet som har en åsatt rätt till fiske i sjön. 

Vad gör vi?

Bolmens FVOF samordnar fiske och fiskevård på ägarnas uppdrag i sjön Bolmen.
Vi jobbar med att främja fiskerättens gemensamma intressen samt beslutar om föreskrifter och regler för fisket.
Genom att sälja fiskekort ger vi även möjligheten för de som vill fiska i Bolmen och saknar fiskerätt att köpa den rätten under en period.

Och om man har en fråga?

Då är man varmt välkommen att kontakta oss! Klicka här för att se hur vi kan nås.