Nära till E4:an

Bolmen är Sveriges till ytan tionde största sjö. 185 km2. Den ligger i västra delen av Småland på gränsen till Halland. Kantad av djupa tysta, vilka och mytiska skogar. Närmaste stad är Ljungby belägen vid E4 endast 20 km från sjön. Sjön ligger på en höjd av 140 m över havet och har över 300 öar. Den största av dem är Bolmsö som är förbunden med fastlandet via en bro på ena hållet och på andra hållet via en färja (avgiftsfri).

Resan är enkel

Dessa vägar är de som du kan använda för att lättast nå sjön. E4 Helsingborg- Stockholm, Väg 25 Halmstad -Ljungby och väg 26 Halmstad-Jönköping.

Fisken du kan fånga

De vanligaste fiskarterna för sportfiskare är gädda, gös, abborre men även lake, ål , sutare och braxen kan fångas i sjön.

Köp fiskekort

Du kan enkelt köpa fiskekort genom iFiske eller lokalt genom alla lokala försäljare som du hittar på hemsidan.

Avgift för fiskekort

Dagskort 100 kr
Veckokort 300  kr
Månadskort 400 kr
Årskort    600 kr
Familjekort 800 kr  

Om du har ett företag kan du köpa företagskort som kostar 2400 kr och som gäller för fyra personer. Familjekort gäller för två personer i familj som  har samma bodstadsadress. Då inte mer än två personer har familjekort är åldern för fritt fiske höjd till 18 år .  Du kan också arrangera en metartävling ,då kostar kortet 20 kr per deltagare. Då gäller endast metspö/ pimpel.

Fiskekortet berättigar till handredskapsfiske dvs fluga , spinn, mete, pimpel , drag, trolling samt ismete=angel

Begränsningar: För att skydda fiskbeståndet är följande platser skyddade från fiske: Fiskeförbud råder i Önne å . Fiskeförbud råder i Storån från mynningen till kvarnen 15 april till 15 juni. Dessa områden är markerade med förbudsskyltar. Vid fiske på dessa platser uttas en kontrollavgift på 1000 skr.

Följande fisk har minimimått .  Ål 70 cm . Maximimått för Gös  75 cm. När du får upp en för liten fisk sätter du  normalt tillbaka den i sjön . För gös gäller däremot att du får ta upp maximalt 10 gösar per dag; Du tar upp gösen ur sjön och behåller de 10 första oavsett storlek. Detta beroende på dålig överlevnad på fångad och återutsatt gös.

Får du gös över 75 cm sätter du däremot tillbaka den i sjön. Om man är varsam så finns möjlighet att dessa stora fiskar överlever om de inte fångats på för stort djup och om de inte trollats in för snabbt. Stora gösar är viktiga för reproduktionen. De lägger stor mängd rom och har sannolikt bra gener.

Säkerhet

Utöver dina egna vidtagna säkerhetsåtgärder så finns en modern och toppeffektiv sjöräddningsstation på Bolmsö östra strand, ca 3 km söder om bron, som kan bistå. Ring larmnumret 112.

Lycka till med fisket