Bolmens fiskestipendium

Styrelsen för Bolmens fiskevårsområdesförening har 2006 beslutat att instifta Bolmens fiskestipendium.

Årlig utdelning
Genom att årligen dela ut en summa av högst 5 000 kronor vill föreningen främja intresset för studier, forskning och utbildning som rör fisk och fiske och därmed sammanhängande miljöfrågor.

Summan kan fördelas på flera mottagare. Stipendiet kan tilldelas enskilda personer, skolor, fiske och miljöorganisationer. Främst ska unga människors intresse tillgodoses, vilket inte utesluter att styrelsen, om den finner andras idéer värda att utveckla, tilldelar äldre stipendiet.

Offentliggörande av stipendiat eller stipendiater avses kunna ske vid lämplig tid under året. Som motprestation förväntas stipendiat/stipendiater vid föreningens årsmöte redovisa resultatet av de studier som gjorts.

Styrelsen i Bolmens fiskevårdsområdesförening

Ansök

Ansökan om stipendiet ska göras personligen. Även förslag till mottagare tas emot. Ansökan ska vara skriftlig och inlämnas till fiskevårdsområdesföreningen.

Stipendiater utses av föreningens styrelse.

Styrelsen tar emot ansökningar via e-post på adressen: kontakt@bolmensweden.com.

The Bolmenday 2021

The Bolmenday 2021

Bolmendagen 2021 Ett stort tack till alla arrangörer som deltog i Bolmendagen! Tack även till alla besökare som deltog i metartävling, notdragning,...

read more
Fishers!

Fishers!

There is now fairy water lily ( Nymphoides peltata) in Bolmen. The County administration has already taken care of it in one part of the lake. The fringed water lily...

read more
To launch your boat

To launch your boat

Please feel free to use our newly built ramp when launching you boat. The ramp is situated at Gavlö, south of Dannäs. For information about more ramps...

read more
Fishing considerations

Fishing considerations

Släng inte fiskelinor eller nät i naturen, det är livsfarligt för fåglar och andra djur. En del fiskeredskap tillverkas av bly, som lakas ut i...

read more