Contact

Bolmen är indelad i fem olika fiskevårdsområden. Kontakta oss gärna vid frågor.
E-post: kontakt@bolmensweden.com

Ordförande (kommunrepresentant)
Mats Ingemarsson
Tel: 070 559 40 28
E-post: matsilund@bolmso.se

Sekreterare (Område 4)
David Salomonsson
Tel: 070 273 86 46
E-post: davidsalomonsson100@gmail.com

Kassör (Område 3)
Bodil Ramshammar
Tel: 070 370 58 76
E-post: bodilramshammar@gmail.com

Vice ordförande (Område 1)
John Erik Svensson
Tel: 076 784 58 77
E-post: storjonte@gmail.com

Ledamot (Område 2)
Leif Bjurka
Tel: 070 530 13 13
E-post: leif.bjurka@gmail.com

Ledamot (Område 5)
Lennart Karlsson
Tel: 070 690 86 79
E-post: lennartkarlsson55@hotmail.com

Ledamot (Yrkesfiskare)
Nisse Ekwall
Tel: 070 666 40 19
E-post: nisse@tiraholm.se