Kontakt

Bolmen är indelad i fem olika fiskevårdsområden. Kontakta oss gärna vid frågor.
E-post: kontakt@bolmensweden.com

Ordförande (kommunrepresentant)
Mats Ingemarsson
Tel: 070-5594028
E-post: matsilund@bolmso.se

Sekreterare (Område 4)
David Salomonsson
Tel: 070-2738646
E-post: davidsalomonsson100@gmail.com

Kassör (Område 3)
Bodil Ramshammar
Tel: 070-3705876
E-post: bodilramshammar@gmail.com

Vice ordförande (Område 1)
John Erik Svensson
Tel: 076-7845877
E-post: storjonte@gmail.com

Ledamot (Område 2)
Leif Bjurka
Tel:070-5301313
E-post: leif.bjurka@gmail.com

Ledamot (Område 5)
Lennart Karlsson
Tel: 070-6908679
E-post: lennartkarlsson55@hotmail.com

Ledamot (Yrkesfiskare)
Nisse Ekwall
Tel: 070-6664019
E-post: nisse@tiraholm.se