Fisken i Bolmen

De vanligaste fiskarterna för sportfiskare är gädda, gös, abborre men även lake, ål , sutare och braxen kan fångas i sjön.

Minimimått för ål: 75 cm

Maximimått för gös: 75 cm. När du får upp en för liten fisk sätter du normalt tillbaka den i sjön. För gös gäller däremot att du får ta upp maximalt 10 gösar per dag. Du tar upp gösen ur sjön och behåller de 10 första oavsett storlek. Detta beroende på dålig överlevnad på fångad och återutsatt gös.

Får du gös över 75 cm sätter du däremot tillbaka den i sjön. Om man är varsam så finns möjlighet att dessa stora fiskar överlever om de inte fångats på för stort djup och om de inte trollats in för snabbt. Stora gösar är viktiga för reproduktionen. De lägger stor mängd rom och har sannolikt bra gener.

Krav på fiskekort

För att kunna fiska i Bolmen behöver du ett fiskekort. Detta kan köpas digitalt eller hos försäljare, och finns för dag, vecka, månad eller årskort.

Abborre

Abborre nappar hela året. Den finns ofta i stora stim så räkna med att flera abborrar nappar på samma ställe. Lättast är den att fånga morgon och kväll då den jagar småfisk vid ytan.

Gädda

Gäddan är den verklige kämpen. Den hugger våldsamt och ibland tror du att kroken sitter i botten, men det kan vara gäddan som håller emot. Gäddan är på jakt en till tre timmar efter soluppgången och likadant vid solnedgången, men nappar ibland lika bra dagtid. Minimimåttet på gädda är 40 cm om du vill behålla den, annars sätter du tillbaka den i sjön.

Många som fiskat i Bolmen vittnar om att extremt stora gäddor lurar i vassen, Vikter på över 20 kg påstås ha noterats från relativt säkra källor…

Gös

Gösen är en spännande fisk som är en alldeles utsökt matfisk. Den jagar liksom abborren inte ensam, utan fångar du en kan du få fler på samma ställe. Gösen rör sig mer ut på djupet så båt rekommenderas. Ska du fånga gös rör den sig vid soluppgång och vid solnedgång. Minimått saknas. För att skona beståndet får de 10 först fångade gösarna behållas. Därigenom minskas dödligheten som uppkommer genom att många gösar fångas och återutsätts. Gösen är känslig på grund av sin slutna simblåsa som åsamkas skada vi tryckskillnad. Därav också förbudet mot gösfiske på större djup än 10 m.

Mete

Sätt bete (mask) på kroken. Sätt dit några sänken på kroken så att flötet sjunker vid minsta napp. Om du använder båt – ankra upp båten. Drag upp direkt när flötet sjunker och rör sig sidledes. Fortsätt fiska på samma ställe – det kanske finns fler fiskar. Du kan försöka locka abborren genom att dra flötet åt sidan då och då. Mask kan du leta upp i lövhögar eller komposthögar. Du kan också köpa dem i fiskeredskapsbutiker.

Spinnfiske

Använd skeddrag eller spinnare för grunt vatten. Vid vassar och grund finns gäddor och abborrar på jakt, där ska du också fiska. Kasta ut draget och låt det sjunka ner mot botten.

Veva in spinnaren snabbt, och skeddrag och vobbler långsammare och ryckvis. Får du napp så fortsätt på samma ställe. Händer inget – byt plats. Skulle draget fastna så flytta dig så du kan veva in i annan riktning.