(2 personer)85

Fiskeregler

Allmäna fiskeregler för kortköpare Bolmens FVOF

Bolmens FVOF begränsningsområde

 • Gränsen är i Storån vid kvarnen i Slättö.
 • I Önne å går gränsen vid bron på allmänna vägen Unnaryd-Odensjö.
 • I utloppet Bolmån är gränsen i kraftverket vid Skeen.
 • I övrigt så är gränsen vid respektive vattendrags utlopp i Bolmen.

Priser på fiskekort

Bolmens Fvof upplåter fiske till allmänheten genom att sälja fiskekort. Från 2024 gäller följande kortpriser:

 • Dygnskort 180 kr
 • Veckokort 440 kr
 • Månadskort 750 kr
 • Årskort 1000 kr
 • Familjekort (2 personer) 1 250 kr
 • Metartävling 20 kr per person och dag
 • Företagskort 2 400 kr

Regler där kontrollavgift kan tas ut vid överträdelse

 • På öring är det minimikrav på 50 cm
 • Fiskeförbud i Önne å, hela året
 • Fiskeförbud i Storån. Från den 15 april till den 15 juni.
 • Max två redskap (linor eller beten) per kort. För familjekortet gäller max två linor eller beten per fiskare.
 • Fångstbegränsning på gös är 10 st per kort och dag.
 • Kontrollavgiften är 2 000 kr.

Övriga regler för fiskekortsköpare

 • Fiskekort är personliga och kan inte överlåtas till annan person.
 • Fiske får inte ske i närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till skada.
 • Fiskekortet berättigar till fiske i sjön Bolmen enligt gällande bestämmelser med enbart handredskapsfiske så som mete, pimpel, kastspö, flugspö och drag/trolling.
 • Angeldon är undantaget ovanstående regel. Är endast tillåtet på isbelagt vatten och max 10 st angeldon per kort. Fiskaren får inte lämna angeldonen, utan ska ha kontinuerlig tillsyn.
 • Fiskekort alternativt I-fiskes kontrollnummer ska alltid medföras på fisketuren och kunna uppvisas på begäran för polis eller fisketillsyningsman. Vid kontroll av fiskekort ska redskapen tas upp i syfte att underlätta kontrollen. Ungdomar upp t.o.m 18 års ålder fiskar utan fiskekort, men med samma regelverk som gäller kortköpare.
 • Förutsättningar för att familjekortet ska gälla är att alla personerna är mantalsskrivna på samma adress som kortköparen. Det ska även på kortet skrivas namnen på personerna som har rätt att fiska på kortet. Max två fiskare på ett familjekort.
 • Längsta mått på gös är 75 cm. Fångad gös med högre mått ska återutsättas.
 • Återutsättning på gös, ”catch and release”, får inte göras på gös under 75 cm.
 • Handredskapsfiske får inte ske på djupare vatten än 10 m.
 • Metartävling gäller endast för metspö eller pimpel och minst 10 personer.
 • Företagskortet består av fyra plastade kort med företagets namn. En fiskare per kort. Det utfärdas bara av styrelsens kassör. Företagskortet får endast användas av företagets anställda personal, dvs företagets kunder, leverantörer etc får inte nyttja företagskortet.

 Information

Vi säljer kartor med djupmått. Finns hos våra återförsäljare.

Krav på fiskekort

För att kunna fiska i Bolmen behöver du ett fiskekort. Detta kan köpas digitalt eller hos försäljare, och finns för dag, vecka eller årskort.

Nya priser för fiskekort

Nya priser för fiskekort

Priserna för fiskekort höjs 1 januari 2024. Orsaken är att Skatteverket har ändrat reglerna för redovisning av moms, vilket påverkar vår...

läs mer