Hantering av fisk

Så sätter du ut stora gösar och andra fiskar.

 1. Tång/peang är bra att ha.
 2. Använd håv, gärna knutlös och gummerad, vid landning av fisk. Använd absolut inte huggkrok.
 3. Som alternativ kan s.k. lip-grip användas. Den har principen av en hovtång och kan köpas i fiskebutiker. Nackdelen är att fisken hålls lodrätt vilket innebär att inälvor och eventuell rom sjunker nedåt.  Undvik därför att hantera stor eller romstinn fisk med lip-grip. Ska en lip-grip användas bör den vara roterbar eftersom större fisk lätt vrider sig runt sin egen axel.
 4. Om du måste lyfta fisken, fatta tag i stjärtspolen och stöd med handen under magen, vid bröstfenorna. Kläm inte över fiskens buk. Gäller även vid fotografering av fisk.
 5. Vägning av fisk kan ske i särskilda vågsäckar som kan köpas i fiskebutiker, men en vanlig IKEA-kasse fungerar väl. Vägningen av större fisk, t ex gädda, ska helst ske vågrätt.
 6. Vid avkrokning av fisk bör en avkrokningsmatta användas för att undvika skador på fisken. Som alternativ kan ett liggunderlag användas omvirad med en stor plastsäck. På fuktigt underlag,  t ex mossa, kan fisken läggas direkt på marken. Om möjligt bör fisken hanteras i skugga eftersom de är mycket ljuskänsliga.
 7. Se till att händer och underlag är fuktiga vid hanteringen. Skadade fjäll gör fisken känslig för parasiter och infektioner.
 8. Återutsättning av fisk bör ske skyndsamt. Fiskar är mycket känsliga för uttorkning.
 9. Viktigt att tänka på är att drillning i varmt vatten ökar riskerna för fisken. Drilla därför inte fisken onödigt länge.
 10. Är fisken trött kan ”konstgjord andning” användas. Fisken förs framåt i vattnet för att öka genomströmningen av syre förbi gälarna. Men dra inte fisken fram och tillbaka – då kan du istället skada dess gälar. Vänta tills fisken börjar sprattla innan du släpper den.
 11. Vissa fiskarter, främst abborrfiskar som abborre och gös, är känsliga för tryckförändringar. Dödligheten hos dessa ökar betydligt om de fångas på djup överstigande tio meter. Undvik därför fiske på större djup.
 12. Vintertid ska du se till att fisk som ska återutsättas sätts tillbaka innan den tunna vattenhinna som täcker fiskens ögon hinner frysa.

Krav på fiskekort

För att kunna fiska i Bolmen behöver du ett fiskekort. Detta kan köpas digitalt eller hos försäljare, och finns för dag, vecka, månad eller årskort.

Nya priser för fiskekort

Nya priser för fiskekort

Priserna för fiskekort höjs 1 januari 2024. Orsaken är att Skatteverket har ändrat reglerna för redovisning av moms, vilket påverkar vår...

läs mer
Ny räddningsbåt i Bolmen

Ny räddningsbåt i Bolmen

Den 9:e juni skedde invigning och namngivning av den nya räddningsbåten vid sjöräddningsstationen på Bolmsö. Sjöräddningen är viktig för...

läs mer
Ålprojektet – slutrapport

Ålprojektet – slutrapport

  Kallelse till årsmöte Fiskerättsägare kallas härmed till årsmöte i Bolmens Fiskevårdsområdesförening torsdagen den 21 mars 2024 kl.18.00 i...

läs mer
Fiskehänsyn

Fiskehänsyn

Släng inte fiskelinor eller nät i naturen, det är livsfarligt för fåglar och andra djur. En del fiskeredskap tillverkas av bly, som lakas ut i...

läs mer
Fiskare!

Fiskare!

Vi har fått in sjögull i sjön Bolmen. Länsstyrelserna har redan åtgärdat ett ställe. Sjögull är invasiv och svår att utrota. Håll ögonen öppna och...

läs mer
Sjösätt din båt

Sjösätt din båt

Använd gärna den nybyggda rampen vid sjösättning av båten. Rampen finns vid Gavlö, söder om Dannäs. Flera isättningsplatser finns, se karta. Du...

läs mer