Under påskhelgen gjorde föreningen en isättning av 16 000 ålyngel i sjön.