Kallelse till fiskestämma

Fiskerättsägare kallas härmed till fiskestämma i Bolmens Fiskevårdsområdesförening torsdagen den 23 mars 2023 kl 18.00 i Tiraholm. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar kommer föredrag att hållas av Lennart Karlsson som samordnat de provfisken som skett under 2022...
Bolmen – inte bara en toalettborste

Bolmen – inte bara en toalettborste

Visit Sweden gör en kampanj som bland annat innefattar att kommunerna runt Bolmen lanserar kampanjen ”Bolmen – more than an Ikea toilet brush”, enligt en artikel i tidningen Expressen. ”– Vi uppskattar att Ikea döpt en produkt efter vår fina...