1. Släng inte fiskelinor eller nät i naturen, det är livsfarligt för fåglar och andra djur.
  2. En del fiskeredskap tillverkas av bly, som lakas ut i naturen och är mycket giftigt för alla levande organismer. Fråga efter blyfria redskap när du köper beten och sänken.
  3. Rostfria fiskekrokar som förlorats ställer till mycket skada för fisk och andra djur under lång tid. Välj istället krok som rostar, den bryts ned och försvinner mycket snabbare.
  4. Välj om möjligt alkylatbensin vid fisket.