Fishing Rules

General rules for anglers with a fishing license permit, Bolmens FVOF 2020

The boundaries are:

 • At Storån by the mill at Slättö.
 • At Önne stream at the bridge by the road between Unnaryd and Odensjö.
 • At the outlet at the power station at Skeen
 • Apart from these boundaries there are boundaries at the outlets of the different streams into Bolmen.

Prices of fishing licence permits

Bolmen Fvof grants the public access to fishing by selling fishing license permits.Prices according to the following;

 • Day permit 100 kr
 • Week permit 300 kr
 • Month permit 400 kr
 • Year permit 600 kr
 • Family permit 800 kr
 • Angling competion 20 kr per person and day
 • Company permit 2 400 kr

Rules where an inspection fee may be taken at infringements of rules

 • For trout where the minimum size is 50 centimeters
 • Fishing ban in Önne stream all year
 • Fishing ban in Storån from the 15th of April until the 15th of June.
 • There is a maximum amount of fishing tools (lines or baits) per permit. A family card allows two lines and two baits per angler.
 • The fishing limit for pike-perch is 10 for each permit and day
 • The inspection fee is 2000 kr.

Other rules for buyers of a fishing license permit

 • The permit is personal and cannot be transferred to another person
 • Fishing is not allowed nearby fishing nets or other fishing tackle so that these may come to harm.
 • The permit gives the user the right to fish in Bolmen lake according to the rules where only fishing devices such as fishing rods, jig twigs, casting rods, fly rods or spinners/troll angling are allowed.
 • Ice fishing is only allowed when there is ice on the lake. At the most 10 ice fishing devices are allowed per permit. The fisher may not leave his ice fishing devices and must keep them under constant supervision at all times.
 • The fishing license permit or the check number of the iFiske´s permit must be available at all times during fishing and be shown on demand by police or water bailiff. Fishing tackle must be taken up at inspection to facilitate inspection. Youngsters at the age of 18 years or younger may fish without a fishing license permit but follow the same rules as other fishers with a fishing license permit.
 • To be able to buy a family fishing permit all family members must be registered at the same address as the buyer. All names of those given right to fish must be written on the permit. A maximum of two fishers are allowed on a family permit.
 • The largest size allowed for trench is 75 centimeters. Larger trench than that must be reset in the lake.
 • Catch and reset is not allowed for trench under 75 centimeters.
 • Fishing devices are not allowed in deeper water than 10 meters.
 • Fishing competitions only allow fishing with rods and jig twigs.
 • A company license permit consists of four plasticized cards with the company name on it, one fisher per card. It can only be issued by the treasurer of the company. It may only be used by employees of the company. Customers and suppliers may not use the company fishing license permit.

 Information

We sell maps with information of depth. These are available for purchase at our retailers.

Fishing card requirements

För att kunna fiska i Bolmen behöver du ett fiskekort. Detta kan köpas digitalt eller hos försäljare, och finns för dag, vecka, månad eller årskort.

Annual Meeting 2021

Annual Meeting 2021

På grund av rådande omständigheter är årsmötet inställt tills vidare. Vi följer utvecklingen angående coronaviruset och ny datum kommer att meddelas...

read more
Fiskare!

Fiskare!

Vi har fått in sjögull i sjön Bolmen. Länsstyrelserna har redan åtgärdat ett ställe. Sjögull är invasiv och svår att utrota. Håll ögonen öppna och...

read more
Sjösätt din båt

Sjösätt din båt

Använd gärna den nybyggda rampen vid sjösättning av båten. Rampen finns vid Gavlö, söder om Dannäs. Flera isättningsplatser finns, se karta. Du...

read more