Föredrag om ålprojektet

Föredrag om ålprojektet

Den 28/10 hölls föredrag i Bygdegården på Bolmsö för allmänheten angående ålprojektet som fiskevårdsföreningen driver. Håkan Wickström och John Person från SLU som berättade om ålarna och Hanna Karlsson från Statkraft berättade om sitt umgänge med Bolmen och...
Sjösätt din båt

Sjösätt din båt

Använd gärna den nybyggda rampen vid sjösättning av båten. Rampen finns vid Gavlö, söder om Dannäs. Flera isättningsplatser finns, se karta. Du betalar 50 kr/gång och kan lösa säsongskort för 300 kr. Avgiften bidrar till underhåll av väg och ramp.     Ramper...