Fiskerättsägare

Bolmens fiskevårdsområde är indelat i fem olika områden. Kontakta gärna oss vid frågor.

Begäran om uttag av andel i Bolmens fiskevårdsområde 
Ansökningstid för uttag är 15 april – 31 december 2024

Ladda ner Uttagsblanketten via denna länk: – Uttagsblankett
Blanketten går att fylla i digitalt men du kan också skriva ut den och fylla i för hand

Insändes till kassören.
Bolmensfiskevårdsområde c/o B.Ramshammar 
Jakobsgård Angelstad 
341 94 Ljungby 

Undertecknat scannat dokument insändes till: 
bolmenfisk@outlook.com

Område 1 (orange)
John-Erik Svensson
Tel: 076-7845877

Område 2 (gul)
Leif Bjurka
Tel: 070-5301313

Område 3 (röd)
Bodil Ramshammar
Tel: 070-3705876

Område 4 (blå)
David Salomonsson
Tel: 070-2738646

Område 5 (lila)
Lennart Karlsson
Tel: 070-6908679

Provfisket

Fiskeplanen antogs 2014. Provfiske har genomförts och redovisning är klar sommaren 2018

Årsmötesprotokoll kommer som vanligt att finnas hos ordinarie ledamot i ditt område, samt på nätet. Kontakta vår e-post samt uppge fastighet som visar att du har fiskerätt

Fiskeregler för dig som fiskevattenägare

För fiskevattenägare har du rätt att sätta ut redskap. Detta får endast ske inom ditt skifteslags område. Du märker redskapen med fastighetens namn och nummer samt ditt telefonnummer.

För handredskapsfiske vilket du får utföra över hela sjön, gäller samma regler som för kortköpare. På ditt eget vatten eller skifteslags vatten gäller regler som omfattas av ägandet.

Läs mer