Fiskeregler – fiskerättsägare

Allmäna fiskeregler för fiskerättsägare Bolmens FVOF 2020

The boundaries are:</

 • At Storån by the mill at Slättö.
 • At Önne stream at the bridge by the road between Unnaryd and Odensjö.
 • At the outlet at the power station at Skeen
 • Apart from these boundaries there are boundaries at the outlets of the different streams into Bolmen.

Generella regler för alla

 • På öring är det minimikrav på 50 cm.
 • Fiskeförbud i Önneå, hela året.
 • Fiskeförbud i Storån från 15 april till 15 juni.

Fiskevattenägarnas fiske

 • Medlem får utöva sin fiskerätt inom det fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten. Det finns i varje skötselområde kartmaterial över skifteslagen och ägarförteckning över fastigheterna.
 • Fiskerätt på samfällt vatten kan inte överföras, utlånas eller arrenderas till annan utan att samtliga i samfälligheten skriftligt medgivit detta. Aktuellt skötselområde ska skriftligt underrättas i de här fallen.
 • Medlem har rätt att inom hela fiskevårdsområdet bedriva sådant fiske som enligt § 6 i stadgarna får upplåtas till allmänheten. Fiskerättsägare ska då följa de regler som gäller för kortköpare.
 • Alla redskap ska vara märkta. Nätkoppel längre än 200 m ska vara utmärkta med minst tre bojar. Längre än 300 m fyra bojar osv. Redskapen ska vara märkta med ägarens namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer.
 • Nät ska vittjas minst tre gånger per vecka eller tätare, om temperatur eller väder så kräver. Andra fasta redskap (ryssja, mjärde, bottengarn) ska vittjas minst en gångper vecka. Bottengarn ska tas upp eller ligga nedfällda på botten under perioder då fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt.
 • Största maskstorlek på nät är 70 mm.
 • Fiskerättsinnehavare har skyldighet att kunna styrka sin fiskerätt enligt § 8 i stadgarna.
 • Fångad mink betals med 300 kr. Utbetalning görs av skötselområdenas kassörer.
 • Styrelsen arbetar efter fiskeplan fastställd på årsstämman 2014.

Fishing card requirements

To be allowed to fish in Bolmen you need a fishing licence permit. This can be bought digitally or at one of our retailers and are available for a day, a week, a month or alicence permit for a whole year.

Fishing considerations

Fishing considerations

Släng inte fiskelinor eller nät i naturen, det är livsfarligt för fåglar och andra djur. En del fiskeredskap tillverkas av bly, som lakas ut i...

read more
Fishers!

Fishers!

There is now fairy water lily ( Nymphoides peltata) in Bolmen. The County administration has already taken care of it in one part of the lake. The fringed water lily...

read more
To launch your boat

To launch your boat

Please feel free to use our newly built ramp when launching you boat. The ramp is situated at Gavlö, south of Dannäs. For information about more ramps...

read more