Fiskeregler – fiskerättsägare

Allmäna fiskeregler för fiskerättsägare Bolmens FVOF 2020

Bolmens FVOF begränsningsområde</

 • Gränsen är i Storån vid kvarnen i Slättö.
 • I Önne å går gränsen vid bron på allmänna vägen Unnaryd-Odensjö.
 • I utloppet Bolmån är gränsen i kraftverket vid Skeen.
 • I övrigt så är gränsen vid respektive vattendrags utlopp i Bolmen.

Generella regler för alla

 • På öring är det minimikrav på 50 cm.
 • Fiskeförbud i Önneå, hela året.
 • Fiskeförbud i Storån från 15 april till 15 juni.

Fiskevattenägarnas fiske

 • Medlem får utöva sin fiskerätt inom det fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten. Det finns i varje skötselområde kartmaterial över skifteslagen och ägarförteckning över fastigheterna.
 • Fiskerätt på samfällt vatten kan inte överföras, utlånas eller arrenderas till annan utan att samtliga i samfälligheten skriftligt medgivit detta. Aktuellt skötselområde ska skriftligt underrättas i de här fallen.
 • Medlem har rätt att inom hela fiskevårdsområdet bedriva sådant fiske som enligt § 6 i stadgarna får upplåtas till allmänheten. Fiskerättsägare ska då följa de regler som gäller för kortköpare.
 • Alla redskap ska vara märkta. Nätkoppel längre än 200 m ska vara utmärkta med minst tre bojar. Längre än 300 m fyra bojar osv. Redskapen ska vara märkta med ägarens namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer.
 • Nät ska vittjas minst tre gånger per vecka eller tätare, om temperatur eller väder så kräver. Andra fasta redskap (ryssja, mjärde, bottengarn) ska vittjas minst en gångper vecka. Bottengarn ska tas upp eller ligga nedfällda på botten under perioder då fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt.
 • Största maskstorlek på nät är 70 mm.
 • Fiskerättsinnehavare har skyldighet att kunna styrka sin fiskerätt enligt § 8 i stadgarna.
 • Fångad mink betals med 300 kr. Utbetalning görs av skötselområdenas kassörer.
 • Styrelsen arbetar efter fiskeplan fastställd på årsstämman 2014.

Krav på fiskekort

För att kunna fiska i Bolmen behöver du ett fiskekort. Detta kan köpas digitalt eller hos försäljare, och finns för dag, vecka, månad eller årskort.

Ny räddningsbåt i Bolmen

Ny räddningsbåt i Bolmen

Den 9:e juni skedde invigning och namngivning av den nya räddningsbåten vid sjöräddningsstationen på Bolmsö. Sjöräddningen är viktig för...

läs mer
Ålprojektet – slutrapport

Ålprojektet – slutrapport

  Kallelse till årsmöte Fiskerättsägare kallas härmed till årsmöte i Bolmens Fiskevårdsområdesförening torsdagen den 21 mars 2024 kl.18.00 i...

läs mer