Den 9:e juni skedde invigning och namngivning av den nya räddningsbåten vid sjöräddningsstationen på Bolmsö.

Sjöräddningen är viktig för fiskevårdsområdet. Den ger oss möjlighet att skapa trygghet på sjön för våra kunder – fiskekortsköparna.

Vi har valt att bistå till den nya båten via de överskottsmedel som uppstod i samband med den senaste utdelningen till ägarna. 

Sydvatten övertrumfade vår pekuniära insats, och av det skälet fick man traditionsenligt bestämma namnet på den nya båten. Den bär därför namnet Sydvatten.  

Vi vill tacka sjöräddningen för det viktiga ideella arbete ni gör och gratulerar till det nya räddningsverktyget.