Kallelse till årsmöte

Fiskerättsägare kallas härmed till årsmöte i Bolmens Fiskevårdsområdesförening

torsdagen den 21 mars 2024 kl.18.00 i Dannäs församlingshem.

Sedvanliga stämmoförhandlingar.

Vi bjuder på middag samt kaffe och ostkaka!

Välkomna!

Der Vorstand

 

Kvällens program:

  1. Vi börjar med mat kl 18.00.
  2. Förslag till utdelning av andel i föreningen.
  3. Information om utsättning av öring och ål.
  4. Information om ny tillsyningsbåt.
  5. Från Värnamo kommun deltar Jirka Bärnlund Fors, landsbygdsutvecklare och Mikael Karlsson, 1:e vice ordf i kommunstyrelsen. Samtal om hur fiskevattenägare kontra kommunen kan samarbeta för att utveckla landsbygden och sjön Bolmen.
  6. Årsmötesförhandlingar.