Fiskeregler – fiskerättsägare

Allmäna fiskeregler för fiskerättsägare Bolmens FVOF 2020

Bolmens FVOF Begrenzungsgebiet</

 • Die Grenze ist in Storån an der Mühle in Slättö.
 • In Önne å geht die Grenze an der Brücke auf dem allgemeinen Weg Unnaryd- Odensjö.
 • Im Ausfluß Bolmån ist die Grenze am Kraftwerk in Skeen.
 • Übrigens geht die Grenze an bzw die Mündung in Bolmen.

Generella regler för alla

 • På öring är det minimikrav på 50 cm.
 • Fiskeförbud i Önneå, hela året.
 • Fiskeförbud i Storån från 15 april till 15 juni.

Fiskevattenägarnas fiske

 • Medlem får utöva sin fiskerätt inom det fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten. Det finns i varje skötselområde kartmaterial över skifteslagen och ägarförteckning över fastigheterna.
 • Fiskerätt på samfällt vatten kan inte överföras, utlånas eller arrenderas till annan utan att samtliga i samfälligheten skriftligt medgivit detta. Aktuellt skötselområde ska skriftligt underrättas i de här fallen.
 • Medlem har rätt att inom hela fiskevårdsområdet bedriva sådant fiske som enligt § 6 i stadgarna får upplåtas till allmänheten. Fiskerättsägare ska då följa de regler som gäller för kortköpare.
 • Alla redskap ska vara märkta. Nätkoppel längre än 200 m ska vara utmärkta med minst tre bojar. Längre än 300 m fyra bojar osv. Redskapen ska vara märkta med ägarens namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer.
 • Nät ska vittjas minst tre gånger per vecka eller tätare, om temperatur eller väder så kräver. Andra fasta redskap (ryssja, mjärde, bottengarn) ska vittjas minst en gångper vecka. Bottengarn ska tas upp eller ligga nedfällda på botten under perioder då fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt.
 • Största maskstorlek på nät är 70 mm.
 • Fiskerättsinnehavare har skyldighet att kunna styrka sin fiskerätt enligt § 8 i stadgarna.
 • Fångad mink betals med 300 kr. Utbetalning görs av skötselområdenas kassörer.
 • Styrelsen arbetar efter fiskeplan fastställd på årsstämman 2014.

Anforderungen auf Angelschein

Sie müßen einen Angelschein kaufen, wenn Sie im Bolmen angeln wollen.Sie können ihn digital oder bei einem Verkäufer einkaufen. Es gibt für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr.

Nya priser för fiskekort

Nya priser för fiskekort

Priserna för fiskekort höjs 1 januari 2024. Orsaken är att Skatteverket har ändrat reglerna för redovisning av moms, vilket påverkar vår...

mehr lesen